Artistes Pedagogs

Magalí Frappant Bas

Els artistes pedagogs usem les arts aplicades en l’ensenyament com a mètode per transmetre coneixement, desenvolupant projectes a mida segons les necessitats de cada centre. Ens proposem superar les limitacions d’un ensenyament clàssic obsolet mitjançant la creativitat, el dinamisme i la interacció, i contribuint així a una transformació social. Els nostres tallers treballen tot tipus de continguts, tant curriculars com extra-curriculars. Mitjançant una línia pedagògica adaptada a les necessitats de cada grup, abordem l’adquisició de coneixements i competències des d’un punt de vista pràctic, lúdic i participatiu. A més, oferim un espai privilegiat per a fomentar la auto-reflexió, l’expressió, i el treball en equip. Així, els alumnes guanyen confiança, capacitat de comunicació i cohesió de grup, contribuint a una millor autoestima i convivència.

L’equip d’artistes pedagogs està integrat per diferents professionals que combinen l’activitat artística i eductiva. Per a nosaltres “ensenyar és un art”, i és per això que apostem per la innovació pedagògica. Ens avalen anys d’experiència desenvolupant i realitzant projectes pedagògics a mida en diferents centres educatius de la ciutat de Barcelona