Ajudes i subvencions

Podeu accedir a informacions de les principals línies de subvencions i finançament per a les indústries culturals al web de l’Institut d’Indústries Culturals: https://icec.gencat.cat/ca/serveis_tramits/subvencions_financament/