Projecte Baix Montseny Cultura 4.0

El projecte Baix Montseny Cultura 4.0 sorgeix de l’oportunitat que representa el Programa Talent, Treball i Tecnologia finaçat per la Diputació de Barcelona per per introduir la tecnologia com a eina per impulsar una transformació cultural, de valors i de talent vinculada a les arts escèniques, visuals i plàstiques i millorar les competències digitals de professionals i empreses per adaptar-se als canvis en el mercat de treball.

Des dels ajuntaments dels municipis del Baix Montseny que impulsen el projecte Baix Montseny Cultura 4.0 i en el marc de les actuacions del Pla Estratègic i de la Comunitat de Municipis hi ha la voluntat de:

  • Elaborar un cens d’artistes i professionals del sector en l’àmbit del Baix Montseny per tal de conèixer la realitat de la creació i la producció local, poder contactar-hi i detectar els seus interessos i necessitats. Aquest procés ha de servir per teixir complicitats i per definir un sistema de suport útil i eficaç (per a:impulsar el servei d’assessorament als creadors i productors locals, dinamitzar el sorgiment i consolidació d’associacions d’artistes locals,realitzar un mapa d’espais artístics i culturals, entre altres).
  • Explorar una acció coordinada dels municipis en matèria d’activitat artística i cultural, partint d’un cert grau d’especialització de cadascun d’ells, per a generar una xarxa que fomenti la creació, producció i difusió de cada escena en concret.
  • Estudiar les possibilitats d’impulsar els ensenyaments artístics professionals de disseny. Elaborar una guia de recursos formatiu en l’àmbit artístic i cultural, posant en valor el que hi ha al territori (públic i privat) i promoure la formació en l’àmbit artístic.
  • Construir un ecosistema favorable a la cultura i al seu impacte social positiu, i esdevenir un pol d’atracció d’artistes i professionals de la cultura, millorar la capacitat d’atracció del territori en aquesta matèria.
  • Introduir el turisme cultural com a factor de desenvolupament local. L’art i el patrimoni són recursos valuosos que contribueixen a singularitzar del territori, a diferenciar-se. Això ofereix l’oportunitat d’atreure visitants amb l’objectiu d’aportar un major dinamisme socioeconòmic a nivell local.