Formacions

Formacions en el marc del Projecte Baix Montseny Cultura 4.0: https://santceloni.cat/28926

La formació s’estructura en cinc mòduls cadascun d’ells amb diverses càpsules formatives de curta durada. Els mòduls i les càpsules es poden cursar de manera individual si bé en alguns casos la participació a totes les càpsules del mòdul dona accés a una formació de més profunditat.

Els cinc mòduls són:

Al web del servei de desenvolupament empresarial de  l’Institut Català d’Indústries Culturals podeu trobar un ampli ventall de propostes formatives vinculades a gestió empresarial, màrqueting i comunicació, creativitat i innovació, transformació digital, entre d’altres.